free web hit counter
عمومی

شرایط زندگی صبا راد پس از جدایی از همسرش

شرایط این روزها صبا راد

اناپیک –  صبا راد مجری تلویزیون متنی درباره شرایط این روزهایش منتشر کرده است.

صبا راد مجری کشورمان با انتشار عکس و متن صفحه شخصی اش را بروز کرد.

این مجری که مدتی است که از همسرش جدا شده است نوشت:

حالم خوب است
هنوز شعر ميخوانم
موسيقى گوش ميكنم
گاهى سراغ سازم ميروم
هنوز بلدم بسيار گريه كنم…
ورزش ميكنم البته، كتاب ميخوانم،آشپزى ميكنم…
و…
و…
و…
گفتنش بماند براى بعد
من هنوووز زنده ام…

عكس قديميه، مال روزاىِ اجراى برنامه صبح خليجه فارسه

آخرين بارى كه گريه كردين كى بوده؟ و چرا؟

 

نظری دهید