free web hit counter
عمومی

عکس جشن تولد ۳۴ سالگی احسان علیخانی

عکس کودکی احسان علیخانی

اناپیک  –  احسان علیخانی با انتشار عکسی از کودکی اش در روز تولد ۳۴ سالگی اش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.

احسان علیخانی مجری کشورمان ۳۴ ساله شد.

احسان علیخانی متولد ۱۵ آبان ۱۳۶۱ می باشد و روز گذشته با انتشار عکس جالبی از کودکی اش از تمام طرفدارانش تشکر کرد.

احسان علیخانی نوشت:

سلام به روی ماهِ همه شما رفقای عزيز…
ممنون برای محبت و پيغام های پُر مِهرِ شما

من هنوز كودكم، چون هنوز در دنيا بازی ميكنم ، تماشا ميكنم ،شيطنت ميكنم ، ميخندم، لج ميكنم، گريه ميكنم، حسادت ميكنم ، قهر ميكنم، ميبخشم ، آشتی ميكنم ،خودم رو به خواب ميزنم، ميترسم، ميجنگم ،خودم رو پنهان ميكنم، زمين ميخورم و زمين ميخورم، بلند ميشوم با گريه و در روياهايم پرواز ميكنم كه خود را قهرمان خودم ببينم

من هنوز كودكم با اين تفاوت كه امروز به اندازه كودكی با خودم و دنيا صادق نيستم، در كودكی من فاتح دنيا بودم و امروز دنيا فاتح من ،،، دلم برای خودم تنگ شده است برای تمام حماقتهای كودكی

كيستی؟! كه من اينگونه به جِد ، در ديار ِروياهاي خويش، با تو دِرنگ ميكنم…
پانزده آبانِ ،سال نود پنج ِخورشيدی

عکس کودکی احسان علیخانی

نظری دهید