free web hit counter
عمومی

شایعه ازدواج حامد تهرانی و بازیگر زن کره ای

ازدواج حامد تهرانی با بازیگر زن کره ای

اناپیک –  چند روزی است که شایعه ازدواج حامد تهرانی با بازیگر زن کره ای منتشر شده است!

ازدواج ستاره های سینما همیشه خبر ساز بوده است و در برخی زمان ها نیز رسانه ها با گمانه زنی این اخبار را منتشر می کنند.

آخرین خبر و یا گمانه زنی در مورد حامد تهرانی است که می گویند با یک بازیگر زن کره ای ازواج کرده است.

یک منبع آگاه از رابطه و ازدواج حامد تهرانی بازیگر ایرانی و “ آ او آ مینا ” بازیگر مشهور کره ای خبر داد. این دو درحال آماده شدن برای ازدواج با یکدیگرند.

شایعه ازدواج حامد تهرانی و بازیگر زن کره ای

هنوز این خبر از سوی این بازیگر و خانواده اش مورد تایید قرار نگرفته است.

نظری دهید